Условия за ползване

Последващите Условия за ползване са неразделна част от Общите условия.

I. Цел

1. Pirin Adventure е туристически пътеводител, който има за цел да съдейства за развитието на туризма в Пирин Планина, България.

2. Pirin Adventure представлява обширен пътеводител с публикации за туристически центрове, природни и археологически забележителности, събития, атракциони и други с туристическа насоченост. Включва и каталог на пешеходни, вело и ски маршрути, както и богата селекция от хотели, къщи за гости и ресторанти и механи.

3. Маунтин Адвенчър ЕООД (наричан Собственик), като едноличен собственик на сайта PirinAdventure.bg, има право да извършва всякаква рекламна дейност на страниците на сайта, с цел реализиране на печалба.

4. Тези Условия за ползване са Договор между Маунтин Адвенчър ЕООД и всеки потребител на сайта PirinAdventure.bg (наричан Потребител).

II. Съдържание

1. Pirin Adventure е обширен пътеводител на Пирин Планина. В него са включени публикации за туристически центрове, природни и археологически забележителности, събития, атракциони и други с туристическа насоченост, съдържащи снимки и текст. Включва и каталог на пешеходни, вело и ски маршрути, както и богата селекция от хотели, къщи за гости, ресторанти и механи.

2. Съдържанието, публикувано в сайта PirinAdventure.bg е интелектуална собственост на Собственика и е под обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права. Това съдържание не може да бъде използвано от трети лица, без изричното съгласие на Собственика.

3. Съдържанието, публикувано в сайта PirinAdventure.bg от трети лица или е добавено от Собственика с разрешението на третите лица, е интелектуална собственост на третите лица, която е била предоставена от тях за ползване от Собственика. В този случай, в публикациите е обявен източникът или авторът. Съдържанието е обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права. То не може да бъде използвано от други лица, без изрично разрешение от автора му.

4. Публикуваните материали в сайта PirinAdventure.bg, под формата на PDF документи (карти, описания, маршрути и др.), не могат да бъдат използвани за комерсиални цели.

5. Съдържанието в Pirin Adventure, което не е предмет на авторски права, е свободна и обществено достъпна информация.

III. Ограничения и отговорности

1. При използванетона сайта PirinAdventure.bg, всеки Потребител е длъжен да спазва задълженията си, които е поел с приемането на Общите условия за ползването на сайта.

2. В случай на направена публикация, коментар на публикация или отзив на хотел, единствено публикуващият Потребител носи отговорност за евентуалното нарушение на авторските права на трето лице.

3. Екипът на Pirin Adventure не е длъжен да следи за спазването на авторските права на трети лица от страна на публикуващите Потребители.

4. Като Собственик на сайта PirinAdventure.bg, Маунтин Адвенчър ЕООД си запазва правото да заличи всяка публикация, коментар или отзив на потребител, без да носи каквато и да била отговорност към него, във всеки момент, когато е възникнал или би могъл да възникне спор с трето лице, за авторското право на конкретна публикация. Както и когато направената публикация, коментар или отзив нагрубява или накърнява други обективни или субективни права на което и да било трето лице.

5. Ако в резултат на публикация от страна на Потребител, която публикация нарушава авторското право и/или което и да било друго обективно и/или субективно право на трето лице, бъде ангажирана имуществената отговорност на Маунтин Адвенчър ЕООД, потребителят, направил публикацията, дължи обезщетение на Маунтин Адвенчър ЕООД в размера на установената му имуществена отговорност. В тези случаи, Потребителят трябва да обезщети Собственика и всяка трета страна за всички причинени щети или загуби, включително платени глоби, такси за адвокати и други разходи, произтичащи от подадени искове и/или от обезщетения изплатени на трети лица във връзка с нарушените права.