Етикет: Разлог

blog_dautov

Легендата за Даутов връх

Posted By : Pirin Adventure/ 1840

За красотата на Пирин може да се говори много – всеки, който е бил там, знае, че е много трудно с думи да се пресъздаде тази хубост. Народът, обаче, често се е опитвал, и така са се родили много от легендите за планината, които се разказват и до днес. Каква ли е легендата за Даутов връх?

Кажат ли ти гора, природа, красота, няма как съзнанието ти да не те отведе именно там – в Пирин!

Потопиш ли се веднъж в атмосферата на това място, то никога не напуска сърцето ти!

Толкова много са хората, обикнали Пирин, че не е никак учудващо колко много са и легендите, които продължават и до днес да се разказват за планината.

Една от тях ни отвежда в северната част на Пирин, в град Разлог. Тук някога живяла Лейла – невероятно красива и много ухажвана девойка. Тя, обаче, била дъщеря на Омер ага – факт, който изпълвал всеки кандидат за ръката на момата със страх.

Много знатни момци идвали при Лейла да засвидетелстват своята любов. Но в нейното сърце имало място само за един-единствен мъж. Той бил българин – беден човек, чирак на баща ѝ. Това било пречка, защото нямало как жена с нейното положение да се омъжи за човек като Мито. Затова Лейла решила да измисли изпитание, което българинът да премине , за да докаже на нея и баща ѝ, че е готов на всичко за нея.

Хубавицата повикала Мито при себе си и му казала, че ще стане негова жена, ако прояви смелост. Самият Мито също тайно бил влюбен в девойката и на драго сърце приел предложението.

А то било да пренесе любимата си от Разлог до езеро Сълзица на ръце, без да спира по пътя.

Омер ага бил уведомен за уговорката, но вместо да се разгневи, той също я приел, защото дори за миг не повярвал, че българинът би могъл да се справи със задачата. И за да е сигурен, изпратил с младите и двама от прислужниците си, които да съблюдават дали момъкът няма да наруши уговорката.

В уречения ден Мито грабнал Лейла на ръце и тръгнал на поход към върха. По пътя Лейла все повече и повече се влюбвала в момъка. Сърцето на Мито пък се разтуптявало все по-силно, погледнел ли красивата Лейла. Опиянени от своята радост, влюбените се наслаждавали на всяко цвете, на всяко поточе, изслушва ли всяка песен на птичките.
Пътят, обаче, съвсем не бил лек и не след дълго умората започнала да обсебва Мито – ръцете му изтръпвали, краката му не го държали.

По средата на пътя и вятърът видял влюбените и така завидял на щастието им, че задухал така силно, че мъглата, която докарал заблудила Мито и той се отклонил от пътя. Той продължавал да върви, макар и да не виждал нищо, и скоро се спънал в един камък.

Двамата се търкулнали от отвесния скат и потънали в мъглата.

Слугите на Омер ага опитали всичко, за да ги открият, но така и не успели. Те разказали на чорбаджията какво се случило. Той наредил на хората си да ги търсят под дърво и камък, но така и не ги открили.

Пирин прибрал влюбените завинаги.

А хората в Разлог започнали да говорят и разказват за двойката, как били прегърнати до последния миг и как били погубени от „дуене на ветре“. С годините върхът бил запомнен с това, че там винаги духа много силен вятър. От там дошло и името му – първо Дуутов, а после Даутов връх.