Банско

Име

Банско

Коларски

Моста

Бъндерица 1

Бъндерица 2

Шилигарник

Чалин валог

Плато

Тодорка

Църна могила

Стара котва

Детска котва

Влек Чалин

Паница Б

Влек

Вид

Кабинков

Седалков

Седалков

Седалков

Седалков

Седалков

Седалков

Седалков

Седалков

Седалков

Влек

Влек

Влек

Влек

Влек

Дължина

6233 м.

774 м.

2606 м.

1745 м.

972 м.

2042 м.

1099 м.

1513 м.

2415 м.

2420 м.

802 м.

573 м.

150 м.

100 м.

412 м.

Денивелация

601 м.

316 м.

581 м.

630 м.

301 м.

483 м.

325 м.

381 м.

700 м.

740 м.

188 м.

150 м.

87 м.

52 м.

Писти

Всички

2, 7

3, 11, 12

2, 6, 3, 11

2, 6, 3, 11

3, 5, 11

15, 16

3, 11

2, 6, 3, 11

14

7

8

15, 16

Предел

Кулиното

Влек

Кулиното

Добринище

Добринище

Седалков

742 м.

Безбог