Автобуси и влакове

Забележка: Разписанията на влаковете и автобусите до Банско, Разлог, Добринище, Гоце Делчев, Кресна, Сандански и Мелник често се променят. За това е най-добре да провериш точния час на заминаване и пристигане местната автогара/гара.

Екипът на Pirin Adventure не носи отговорност за промяна на разписанията и закъсненията на автобусите или влаковете.

Може да ни съобщиш за нередност или разминаване на info@pirinadventure.bg

Информацията е актуална към м. февруари 2018 г.

Автобуси

Банско

6:57 ч. по маршрут София – Хаджидимово * пристига на Автогара Банско в 9:31 ч.

8:30 ч. по маршрут София – Хаджидимово * пристига в Банско в 11:20 ч.

9:20 ч. по маршрут София – Гоце Делчев * пристига в Банско в 12:30 ч.

9:45 ч. по маршрут София – Гоце Делчев * пристига в Банско в 12:51 ч.

11:25 ч. по маршрут София – Огняново * пристига в Банско в 14:31 ч. (не пътува в събота)

13:15 ч. по маршрут София – Гоце Делчев * пристига на Автогара Банско в 16:15 ч.

14:00 ч. по маршрут София – Хаджидимово * пристига на Автогара Банско в 16:56 ч.

14:30 ч. по маршрут София – Якоруда * пристига на Автогара Банско в 17:16 ч.

15:10 ч. по маршрут София – Гоце Делчев * пристига на Автогара Банско в 18:17 ч.

15:49 ч. по маршрут София – Хаджидимово * пристига на Автогара Банско в 18:27 ч.

16:20 ч. по маршрут София – Огняново * пристига на Автогара Банско в 19:01 ч.

16:45 ч. по маршрут София – Гоце Делчев * пристига на Автогара Банско в 19:54 ч.

4:58 ч. по маршрут Хаджидимово – София * пристига в София, Автогара Овча купел в 7:44 ч.

5:06 ч. по маршрут Гоце Делчев – София * пристига в София, Централна автогара в 8:05 ч.

5:37 ч. по маршрут Годешево – София * пристига в София, Автогара Овча купел в 8:28 ч.

5:51 ч. по маршрут Якоруда – София * пристига в София, Автогара Овча купел в 8:40 ч.

6:40 ч. по маршрут Ваклиново – София * пристига в София, Автогара Овча купел в 9:09 ч.

6:59 ч. по маршрут Хаджидимово – София * пристига в София, Централна автогара в 10:20 ч.

7:01 ч. по маршрут Елешница – София * пристига в София, Автогара Овча купел в 9:43 ч.

8:37 ч. по маршрут Гоце Делчев – София * пристига в София, Автогара Овча купел в  12:20 ч.

9:20 ч. по маршрут Огняново – София * пристига в София, Автогара Овча купел в  11:56 ч.

10:43 ч. по маршрут Огняново – София * пристига в София, Автогара Овча купел в  13:24 ч.

12:51 ч. по маршрут Гоце Делчев – София * пристига в София, Централна автогара в 15:52 ч.

13:09 ч. по маршрут Хаджидимово – София * пристига в София, Автогара Овча купел в  15:48 ч.

13:15 ч. по маршрут Банско – София * пристига в София, Автогара Запад в 16:35 ч.

15:15 ч. по маршрут Хаджидимово – София * пристига в София, Централна автогара в 18:20 ч.

16:27 ч. по маршрут Гоце Делчев – София * пристига в София, Централна автогара в 19:33 ч.

17:23 ч. по маршрут Огняново – София * пристига в София, Централна автогара в 20:29 ч. (не пътува в събота)

17:50 ч. по маршрут Гоце Делчев – София * пристига в София, Автогара Овча купел в 20:38 ч. и на Централна автогара в 21:05 ч.

13:00 ч. по линията Пловдив – Хаджидимово * пристига на Автогара Банско в 16:28 ч.

14:10 ч. по линията Пловдив – Гоце Делчев * пристига на Автогара Банско в 18:01 ч.

6:54 ч. по линията Хаджидимово – Пловдив * пристига в Пловдив, Автогара Родопи в 10:22 ч.

8:18 ч. по линията Гоце Делчев – Пловдив * пристига в Пловдив, Автогара Родопи в 12:09 ч.

Добринище

9:20 ч. по маршрут София – Гоце Делчев * пристига в Добринище в 12:42 ч.

15:10 ч. по маршрут София – Гоце Делчев * пристига в Добринище в 18:27 ч.

16:45 ч. по маршрут София – Гоце Делчев * пристига в Добринище в 20:07 ч.

8:30 ч. по маршрут Гоце Делчев – София * пристига в София, Автогара Овча купел в  12:20 ч.

12:20 ч. по маршрут Гоце Делчев – София * пристига в София, Централна автогара в 15:52 ч.

17:35 ч. по маршрут Гоце Делчев – София * пристига в София, Автогара Овча купел в 20:38 ч. и на Централна автогара в 21:05 ч.

14:10 ч. по линията Пловдив – Гоце Делчев * пристига на Автогара Банско в 18:14 ч.

8:09 ч. по линията Гоце Делчев – Пловдив * пристига в Пловдив, Автогара Родопи в 12:09 ч.

Гоце Делчев

6:57 ч. по маршрут София – Хаджидимово * пристига в Гоце Делчев, Автогара Екоин в 10:22 ч.

8:30 ч. по маршрут София – Хаджидимово * пристига в Гоце Делчев в 12:30 ч.

9:20 ч. по маршрут София – Гоце Делчев * пристига в Гоце Делчев в 13:20 ч.

9:45 ч. по маршрут София – Гоце Делчев * пристига в Гоце Делчев в 13:48 ч.

11:25 ч. по маршрут София – Огняново * пристига в Гоце Делчев, Автогара Екоин в 15:25 ч. (не пътува в събота)

12:30 ч. по маршрут София – Гоце Делчев * пристига в Гоце Делчев, Автогара Екоин в 15:52 ч.

13:15 ч. по маршрут София – Гоце Делчев * пристига в Гоце Делчев, Автогара Екоин в 17:05 ч.

14:00 ч. по маршрут София – Хаджидимово * пристига в Гоце Делчев, Автогара Екоин в 17:47 ч.

15:10 ч. по маршрут София – Гоце Делчев * пристига в Гоце Делчев, Автогара Екоин в 19:20 ч.

15:49 ч. по маршрут София – Хаджидимово * пристига в Гоце Делчев, Автогара Екоин в 19:22 ч.

16:20 ч. по маршрут София – Огняново * пристига в Гоце Делчев, Автогара Екоин в 19:53 ч.

16:45 ч. по маршрут София – Гоце Делчев * пристига в Гоце Делчев, Автогара Екоин в 20:58 ч.

4:03 ч. по маршрут Хаджидимово – София * пристига в София, Автогара Овча купел в 7:44 ч.

4:15 ч. по маршрут Гоце Делчев – София * пристига в София, Централна автогара в 8:05 ч.

4:42 ч. по маршрут Годешево – София * пристига в София, Автогара Овча купел в 8:28 ч.

5:45 ч. по маршрут Ваклиново – София * пристига в София, Автогара Овча купел в 9:09 ч.

6:08 ч. по маршрут Хаджидимово – София * пристига в София, Централна автогара в 10:20 ч.

7:00 ч. по маршрут Гоце Делчев – София * пристига в София, Автогара Овча купел в 10:22 ч.

7:40 ч. по маршрут Гоце Делчев – София * пристига в София, Автогара Овча купел в  12:20 ч.

8:25 ч. по маршрут Огняново – София * пристига в София, Автогара Овча купел в  11:56 ч.

9:43 ч. по маршрут Огняново – София * пристига в София, Автогара Овча купел в  13:24 ч.

11:45 ч. по маршрут Гоце Делчев – София * пристига в София, Централна автогара в 15:52 ч.

12:18 ч. по маршрут Хаджидимово – София * пристига в София, Автогара Овча купел в  15:48 ч.

14:10 ч. по маршрут Хаджидимово – София * пристига в София, Централна автогара в 18:20 ч.

15:30 ч. по маршрут Гоце Делчев – София * пристига в София, Централна автогара в 19:33 ч.

16:29 ч. по маршрут Огняново – София * пристига в София, Централна автогара в 20:29 ч. (не пътува в събота)

17:00 ч. по маршрут Гоце Делчев – София * пристига в София, Автогара Овча купел в 20:38 ч. и на Централна автогара в 21:05 ч.

13:00 ч. по линията Пловдив – Хаджидимово * пристига в Гоце Делчев, Автогара Екоин в 17:22 ч.

14:10 ч. по линията Пловдив – Гоце Делчев * пристига в Гоце Делчев, Автогара Екоин в 18:58 ч.

6:00 ч. по линията Хаджидимово – Пловдив * пристига в Пловдив, Автогара Родопи в 10:22 ч.

7:25 ч. по линията Гоце Делчев – Пловдив * пристига в Пловдив, Автогара Родопи в 12:09 ч.

Разлог

9:20 ч. по маршрут София – Гоце Делчев * пристига в Разлог в 12:15 ч.

9:45 ч. по маршрут София – Гоце Делчев * пристига в Разлог в 12:35 ч.

11:25 ч. по маршрут София – Огняново * пристига в Разлог в 14:15 ч. (не пътува в събота)

13:15 ч. по маршрут София – Гоце Делчев * пристига в Разлог в 16:03 ч.

14:00 ч. по маршрут София – Хаджидимово * пристига в Разлог в 16:43 ч.

14:30 ч. по маршрут София – Якоруда * пристига в Разлог в 17:05 ч.

15:49 ч. по маршрут София – Хаджидимово * пристига в Разлог в 18:17 ч.

16:20 ч. по маршрут София – Огняново * пристига в Разлог в 18:48 ч.

16:45 ч. по маршрут София – Гоце Делчев * пристига в Разлог в 19:35 ч.

5:11 ч. по маршрут Хаджидимово – София * пристига в София, Автогара Овча купел в 7:44 ч.

5:17 ч. по маршрут Гоце Делчев – София * пристига в София, Централна автогара в 8:05 ч.

5:50 ч. по маршрут Годешево – София * пристига в София, Автогара Овча купел в 8:28 ч.

6:05 ч. по маршрут Якоруда – София * пристига в София, Автогара Овча купел в 8:40 ч.

7:12 ч. по маршрут Хаджидимово – София * пристига в София, Централна автогара в 10:20 ч.

7:14 ч. по маршрут Елешница – София * пристига в София, Автогара Овча купел в 9:43 ч.

9:33 ч. по маршрут Огняново – София * пристига в София, Автогара Овча купел в  11:56 ч.

10:56 ч. по маршрут Огняново – София * пристига в София, Автогара Овча купел в  13:24 ч.

13:09 ч. по маршрут Гоце Делчев – София * пристига в София, Централна автогара в 15:52 ч.

13:30 ч. по маршрут Банско – София * пристига в София, Автогара Запад в 16:35 ч.

16:43 ч. по маршрут Гоце Делчев – София * пристига в София, Централна автогара в 19:33 ч.

17:39 ч. по маршрут Огняново – София * пристига в София, Централна автогара в 20:29 ч. (не пътува в събота)

18:05 ч. по маршрут Гоце Делчев – София * пристига в София, Автогара Овча купел в 20:38 ч. и на Централна автогара в 21:05 ч.

13:00 ч. по линията Пловдив – Хаджидимово * пристига в Разлог в 16:18 ч.

14:10 ч. по линията Пловдив – Благоевград * пристига в Разлог в 17:28 ч.

7:04 ч. по линията Хаджидимово – Пловдив * пристига в Пловдив, Автогара Родопи в 10:22 ч.

7:25 ч. по линията Благоевград – Пловдив * пристига в Пловдив, Автогара Юг в 11:13 ч.

Сандански

7:10 ч. по маршрут София – Катунци * пристига на Автогара Сандански в 10:26 ч.

8:10 ч. по маршрут София – Кулата * пристига в Сандански в 11:10 ч.

9:10 ч. по маршрут София – Сандански * пристига в Сандански в 12:00 ч.

10:00 ч. по маршрут София – Сандански * пристига на Автогара Сандански в 13:06 ч.

10:40 ч. по маршрут София – Сандански * пристига в Сандански в 13:20 ч.

14:00 ч. по маршрут София – Мелник * пристига на Автогара Сандански в 17:00 ч.

15:00 ч. по маршрут София – Сандански * пристига на Автогара Сандански в 17:40 ч.

15:30 ч. по маршрут София – Катунци * пристига на Автогара Сандански в 18:47 ч.

17:00 ч. по маршрут София – Петрово * пристига на Автогара Сандански в 20:00 ч.

18:00 ч. по маршрут София – Сандански * пристига на Автогара Сандански в 20:42 ч.

6:45 ч. по маршрут Мелник – София * пристига в София, Централна автогара в 9:48 ч.

7:00 ч. по маршрут Катунци – София * пристига в София, Централна автогара в 10:58 ч.

7:50 ч. по маршрут Петрово – София * пристига в София, Централна автогара в 11:00 ч.

9:00 ч. по маршрут Сандански – София * пристига в София, Централна автогара в 12:06 ч.

11:00 ч. по маршрут Сандански – София * пристига в София, Централна автогара в 14:06 ч.

14:00 ч. по маршрут Сандански – София * пристига в София, Централна автогара в 17:05 ч.

15:28 ч. по маршрут Кулата – София * пристига в София, Централна автогара в 18:28 ч.

16:00 ч. по маршрут Сандански – София * пристига в София, Централна автогара в 19:20 ч.

16:20 ч. по маршрут Катунци – София * пристига в София, Централна автогара в 19:36 ч.

17:00 ч. по маршрут Сандански – София * пристига в София, Централна автогара в 20:06 ч.

Кресна

7:10 ч. по маршрут София – Катунци * пристига в Кресна в 9:49 ч.

10:00 ч. по маршрут София – Сандански * пристига в Кресна в 12:36 ч.

13:00 ч. по маршрут София – Петрич * пристига в Кресна в 15:11 ч.

14:00 ч. по маршрут София – Петрич * пристига в Кресна в 16:11 ч.

15:30 ч. по маршрут София – Катунци * пристига в Кресна в 18:11 ч.

17:00 ч. по маршрут София – Петрово * пристига в Кресна в 19:30 ч.

18:00 ч. по маршрут София – Сандански * пристига в Кресна в 20:42 ч.

6:46 ч. по маршрут Петрич – София * пристига в София, Централна автогара в 9:22 ч.

7:13 ч. по маршрут Мелник – София * пристига в София, Централна автогара в 9:48 ч.

8:14 ч. по маршрут Катунци – София * пристига в София, Централна автогара в 10:58 ч.

8:16 ч. по маршрут Петрич – София * пристига в София, Централна автогара в 10:52 ч.

8:20 ч. по маршрут Петрово – София * пристига в София, Централна автогара в 11:00 ч.

9:30 ч. по маршрут Сандански – София * пристига в София, Централна автогара в 12:06 ч.

10:46 ч. по маршрут Петрич – София * пристига в София, Централна автогара в 13:22 ч.

11:30 ч. по маршрут Сандански – София * пристига в София, Централна автогара в 14:06 ч.

16:57 ч. по маршрут Катунци – София * пристига в София, Централна автогара в 19:36 ч.

17:30 ч. по маршрут Сандански – София * пристига в София, Централна автогара в 20:06 ч.

Влакове

Банско, Добринище, Разлог

БДЖ не разполага с маршрут, който обслужва линията София – Банско директно. Пътуването до курорта става чрез прекачване в гр. Септември. В таблицата отдолу можеш да видиш разписанието на влаковете и от София до Септември, и от Септември до Банско.

Гара/Спирка

София – Септември

Септември – Банско

София – Септември

Септември – Банско

София – Септември

Септември – Банско

Заминава

6:40

8:31

10:30

12:34

13:15

16:00

Пристига

8:19

13:00

12:22

17:01

15:17

20:32

Гара/Спирка

Банско – Септември

Септември – София

Банско – Септември

Септември – София

Банско – Септември

Септември – София

Банско – Септември

Септември – Пловдив

Пловдив – София

Заминава

5:50

10:36

10:28

15:11

14:28

19:30

18:06

22:40

03:20

Пристига

10:13

12:47

14:59

17:33

19:04

21:30

22:28

23:15

06:00

Линията, която пътува от Септември до Банско минава през Разлог и Добринище. За тях се отнася същото разписание като по горе.

Гоце Делчев

За момента, не е изградена релсова мрежа в района на Гоце Делчев. За това до там не пътуват пътнически влакове.

Сандански

Гара/Спирка

София – Благоевград

Благоевград – Сандански

София – Благоевград

Благоевград – Сандански

София – Дупница

Дупница – Сандански

София – Сандански

* задължително запазено място

София – Сандански

Заминава

7:40

10:07

12:00

14:21

14:05

17:15

15:00

17:02

Пристига

10:02

11:18

14:16

15:31

16:25

19:17

18:00

20:26

Гара/Спирка

Сандански София

Сандански – Благоевград

Благоевград – София

София – Сандански

* задължително запазено място

Сандански – Благоевград

Благоевград – София

Сандански – Благоевград

Благоевград – София

Заминава

5:29

7:23

9:35

11:22

14:45

16:05

17:35

19:00

Пристига

8:56

8:38

12:32

14:18

16:00

18:36

18:51

21:27

Линиите, които обслужват маршрута София – Сандански и Сандански – София преминават през Кресна. Разписанието може да видиш в таблицата отгоре.