Безспорен факт е, че най-голямата гордост и очарование на Пирин са неговите върхове. За разлика от Рила, където преобладават равните затревени била, Пирин изумява със спиращи дъха стени, тесни била и сипеи. Общия брой на върховете е 66, а цели 30 от тях се извисяват на повече от 2700м. надморска височина. Това придава на планината един облик, който другите планини нямат.

Една от най-големите особености в Пирин е, че всички високи върхове се намират в северния дял на планината. Голяма част от тях са във високата мраморна част и образуват главното планинско било.

Безпорно най-мощното и високо планинско било в страни от главното е Полежанското било. Почти всички върхове, които приютява се извисяват над 2700м. надморска височина. Няколко точки по гребена на Стражите минават границата от 2800м., към тях спада и “Кота 2816” южно от вр. Малък Полежан.

Каменишкото било е друго голямо странично било. Само връх Каменица тук попада сред най-високите в Пирин, но билото впечатлява с трудността и размерите си – дължината му е 22 км. Много от участъците са почти невъзможни за преминаване, особено района около връх Яловарника.

Вихрен

Вихрен

Връх Вихрен е най-високият връх в Пирин Планина. Със своите 2914м. надморска височина, той се нарежда на второ място в България след вр. Мусала (2925м.) и на трето място на Балканския полуостров след вр. Митикас (2918м.) в Олимп, Гърция.

Кутело

вр. Кутело

Връх Кутело е вторият по височина връх в Пирин. Извисява се на 2908м. Съставен е от мрамор, но склоновете му не са скалисти. Доста е стръмен, но по него има и не толкова сложни маршрути. Североизточният ръб на върха е алпийски обект – там има и алпинистки турове от категория Б.

Кутело е връх с четири повишения, като разликата в тях е съвсем малка – тази на север е с височина 2907м., а разположената на изток е 2908м. На юг от Кутело може да се премине към вр. Вихрен през седловината Премката. На северозапад върхът е свързан с Кончето и вр. Бански суходол.

През вр. Кутело не минава маркирана пътека. Въпреки това под върха от югозападната му страна е маркираната с червено подсичаща пътека от х. Вихрен към х. Яворов.

Бански суходол

Бански суходол е третият по височина пирински връх – 2884м. Разположен е в северния дял на главното било, на юг от него е вр. Кутело. Свързва ги седловината Кончето – зашеметяващ труднопроходим карстов ръб (на места ширината на ръба е до 70см.).

От северната страна Бански суходол представлява 300-метрова мраморна стена, която се спуска към едноименен циркус. В подножието се  задържат множество снежници, разкриват се и няколко карстови пещери. Югозападната страна на върха, известна като Странето, се спуска към долината на Влахинска река под наклон от 70°. Денивелацията е около 1000м. и представлява незабравима и внушителна гледка.

Полежан

Връх Полежан

Връх Полежан е най-високият гранитен връх в Пирин. Нарежда се на четвърто място след Вихрен, Кутело и Бански суходол с височина от 2851м. До 1942г. е носил името Мангър тепе, което идва от турската дума за монета. Името е получил заради множеството каменни плочи по върха, които тракат, когато се върви по тях, подобно на монети.

Най-близката хижа до Полежан е х. Безбог. Тя се намира на около 2ч. път Около върха се намират и две от най-високите езера в Пирин – Горно Полежанско езеро (2710м.) и Горно Газейско езеро (2642м.)

Каменица

вр. Каменица

Следващия по височина връх в Пирин е връх Каменица. Най-високата му част – 2822м. – е Каменишкото странично било. То е разположено между вр. Малка Каменица на север и Яловарника на юг. На север се отделя късо било, което завършва с малкия връх Каменишка кукла (2690м.). Двата върха – Каменица и Каменишка кукла – придобиват много популярен и красив вид, който може да бъде видян от Тевно езеро.

До върха може да се стигне от з. Тевно езеро, както и от х. Беговица (Каменица) и х. Пирин. През него не минават маршрути, но няма да съжаляваш ако го изкачиш – отгоре се разкрива спираща дъха картина!

Малък Полежан

Връх Полежан

Връх Малък Полежан се намира в северния дял на Полежанското странично било. Височината му е 2822м. и е изграден от гранити. Разположен е на скалист ръб между вр. Полежан и вр. Джангал. Южно от върха в посока вр. Джангал се намират няколко по-ниски коти, които образуват т.н. Обидимски ушици.

От изток, склоновете на върха са стръмни и затревени, с отвесни скали на места. Северния склон е обсипан с плочници чак до бреговете на Горно Газейско езеро.

Баюви дупки

вр. Баюви дупки

Разположен в северния дял на Пирин Планина, връх Баюви дупки се извисява на 2820м. надморска височина. Изграден е изцяло от мрамор. Има три силно изразени връхни точки, като най-южната от тях е най-висока. Източните склонове на върха са отвесни. Западните пък са силно наклонени към долината на р. Влахинска.

На около 500м. от върха, по главното било е разположен з. Кончето. На север е разположена седловината Каменитишки превал. От заслона до превала водят три пътеки. Най-често използваната пресича стръмните западни склонове и е маркирана в червено. Втората следва ръба на главното било, а третата подсича най-северната връхна точка и се включва във втората.

Кончето

Кончето

Кончето е една от най-стръмните и труднодостъпни седловини в Пирин. Разположена е на главното планинско било и височината му е 2810м. Разположена е на най-ниската и тясна част от карстовия ръб между вр. Бански суходол и вр. Кутело.

Газей

Връх Газей

Връх Газей е с височина от 2761м. и заема 11-то място в планината. Погледнат откъм вр. Полежан не изглежда много голям, но западните му склонове, които се спускат към долината на р. Демяница, са зашеметяващи. Северозападната страна на върха е част от алпийска пътека от категория Б. Газейското било оформя малък циркус, в който са разположени двете Газейски езера.

Предполага се, че името на върха произлиза от турската дума “гаази”, което значи “непобедим”. По времето на Възродителния процес името му е сменено на Войводски връх, но все още не е общоприето и туристите рядко го използват.

Тодорка

Връх Тодорка

Връх Тодорка е масивен връх с височина от 2746м. Разположен е на Тодориното странично било и е съставен от гранит. Отличава се със стръмни склонове. Сравнително късото било окончава с три върхови точки – Голяма, Средна и Малка Тодорка.

Голяма Тодорка е впечатляваща с пирамидалната си форма, гледана от Банско. Тя приютява и най-известните писти за ски туризъм в зимния курорт.

На югозапад по билото се стига до Средна Тодорка, от там на югоизток и до Малка Тодорка. В оформения между двата по-малки върха циркус, се начират двете езера Тодорини очи. Край тях минава пътеката от х. Вихрен до х. Демяница.

Тодорка може да се изкачи най-лесно откъм Тодорината порта (от южната страна на върха, в началото на Тодориното било), откъдето денивелацията е само 170м. Също така и от северната страна от Шилигарника. Незабравимо изживяване е изкачването на върха от х. Вихрен, направо по стръмните улеи, но за това е необходима сериозна подготовка (и още по-сериозна мотивация). От върха се открива невероятна панорама.

Джангал

Връх Джангал

Връх Джангал е един от най-красивите в Пирин Планина. Гранитното му тяло се издига на страничното Полежанско било на височина от 2730м. Според литературата, името му се свързва със значението на думата “джангал” – овца, която е загубила агнето си.

Върхът може да бъде изкачен от доста места. Една от най-достъпните и удобни пътеки започва от Тевно езеро – изкачва седловината на югоизток от вр. Валявишки чукар, след което се спуска надолу в източна посока достигайки назъбения гребен на юг от вр. Джангал. От там върха се достига по лесен терен от южната страна.

Не е невъзможно и изкачването от северната страна на връхната точка, но за целта е необходима подходящата подготовка. Пътеката, която започва от седловината Джангалска порта, е едва забележима, на места обрасла. По нея се преодолява стръмен и назъбен гребен, след което се излиза на малко плато на северния склон на Джангал. Изкачване е възможно и от страна на Попово езеро.

Момин двор

вр. Момин двор

Момин двор или Момини двори е гранитен карлинг с височина 2725м. Разположен е на главното планинско било от северната му страна и има изразена форма на пирамида. Върхът се е формирал в следствие на ерозията на ледниците в съседните планински циркуси – циркус Белемето, Поповоезерен циркус и Валявишки циркус.

Момин връх се свързва със съседните си върхове с помощта на три къси седловини. На запад е връх Валявишки чукар. В седловината помежду им преминава маркирана с оранжеви петна пътека от з. Тевно езеро към вр. Джангал, която преминава през циркус Белемето.

На югоизток се извисява вр. Кралев двор. С Момини двори го свързва седловината Лява краледворска порта. Именно през нея преминава и основната пътека от з. Тевно езеро през Кралевдворски циркус и х. Безбог, до Попово езеро. Пътеката е със синя маркировка.

Връх Момин двор може да се изкачи от з. Тевно езеро за около 40 минути по стъмна пътека от западната страна.

Кралев двор

вр. Кралев двор

Връх Кралев двор, също като съседния Момин двор, представлява гранитен карлинг. Височината му е 2680м. над морското равнище. Разположен в централния дял на главното било, върхът е формиран от ерозивното действие на ледниците в Демиркапийски циркус, Краледворски циркус и Белемето.

В седловината между Кралев двор и Момини двори преминава основната пътека от х. Безбог към з. Тевно езеро. На юг се отделя билото на вр. Каменица, следван от вр. Малка Каменица. Свързани са със седловината Дясна Краледворска порта, през която преминава пътеката от х. Пирин до з. Тевно езеро. Седловината е трудно достъпна и стръмна от страна на циркус Демиркапия, но откъм Тевно езеро е значително по-лесна.

Лятно време може да изкачиш Кралев двор за около 15 минути както от север по Лява Краледворска порта, така и от юг по Дясна Кларедворска порта. До върха може да се стигне и от з. Тевно езеро за около 30-40 минути в посока изток. Гледката от върха е забележителна!

Муратов връх

Муратов връх

Муратов връх е още един от величествените върхове в Пирин Планина. Издига се на 2669м. на главното планинско било между Хвойнати връх на югозапад и хребет Дончови караули на северозапад.

Върхът остър и има форма на четиристенна пирамида. Стръмните склонове от север и изток са популярни сред алпинистите. Растителността е доста оскъдна – само в подножието се среща клек. По време на възродителния процес е преименуван на Гранитен, но името му не успява да се наложи.

Най-лесно може да изкачите Муратов връх от хижа Вихрен, хижа Синаница или заслон Спано поле.

Безбог

Връх Безбог

Връх Безбог е разположен на Полежанското странично било. Височината му е 2645м. и е изграден от гранит. На изток се извисява Безбожкият рид, който обгръща сгушените в него Безбожки езера. През него преминава пътеката от х. Безбог до Попово езеро.

Връх Безбог може да изкачиш лесно от хижа Безбог. Преходът е около 2 часа и половина в двете посоки по тясна пътека, обрасла с клек. Може да се качиш и от юг по седловината от вр. Полежан. Там няма растителност и изкачването е неусетно.

Според легендата за името на връх Безбог, бог Перун имал красива дъщеря, която  живеела край Самодивските езера. В съседния циркус живял бог Бес, който бил влюбен в хубавицата и един ден решил да я открадне. Синът на Перун, Дженгал, научил за намеренията му, подгонил го и накрая го настигнал връх Безбог го убил и затрупал с камъни. На върха и днес има камара, която създава точно такова впечатление.

Синаница

вр. Синаница

Връх Синаница е един от най-красивите върхове в Пирин. Извисява се на 2516м. надморска височина и е често е наричан Разцепения връх, Чуката или Варовитата чука. Намира се в Синанишкото странично било и е изграден е от розово-сив мрамор. Североизточната му страна представлява 200-метрова отвесна стена, която е алпийски катерачески маршрут от категория А.

При хубаво време от връхната точка се разкрива красива гледка към връх Вихрен и Кончето на север до връх Каменица на юг. От хижа Синаница до върха се стига за час.