Национален парк “Пирин” заема значителна част от площта на Пирин Планина. Създаден е 8-ми ноември 1962 година със Заповед на Главно управления на горите при МС. Тогава носи името Народен парк “Вихрен”. С площ от 6 212 хектара обхваща най-високите части на Вихренски и Демянишки дял на Пирин. 12 години по-късно, през 1974г., паркът е разширен и преименуван на Народен парк “Пирин”. Малко по-късно се сформира и самостоятелна Дирекция към Министерство на горите, със седалище в гр. Банско. През 1998г. статутът на парка се променя на национален парк, след приемането на закона за Защитените територии. Към днешна дата площта на парка е 40 332,4 хектара.

На територията на НП “Пирин” попадат два природни резервата – Резерват “Баюви дупки – Джинджирица” и Резерват “Юлен”. Благодарение на уникалната природа, разнообразието от животински и растителни видове, от 1983г. НП “Пирин” е обект на Световното наследство според Конвенцията за природно и културно наследство на ЮНЕСКО.