Думи като феномен, природно чудо, шедьовър са само част от епитетите, които хората използват, за да опишат онова, което се открива пред погледа им, недалеч от село Осеново. Това е скалното образувание Сватбата.

В неговата основа, съвсем до шосето, стърчи една самотна скална гъба, висока седем-осем метра. Само няколко завоя по пътя след нея ще забележиш малка пътечка, която ще те отведе право при скалите. Веднъж достигнати, може и часове да не ти стигнат да обиколиш всички причудливи форми и да се порадваш на гледката от тук.

Скално образувание Сватбата

Сватбата и Людето са названия на този скален феномен, свързани с една легенда. Тя разказва за много хора сватбари от село Гостун, които тръгнали да вземат булка от съседното село Осеново. По пътя обаче бъдещата свекърва се сетила, че е оставила у дома нещо много важно. Тя тръгнала да се връща, но заръчала да я чакат. Сватбарите обаче не изпълнили молбата ѝ и скоро продължили напред. Когато жената не ги заварила там, където трябвало, обидена тя отправила тежка клетва да се вкаменят. На мига думите ѝ станали реалност, та и до днес безжизнените тела на сватбарите стоят на мястото си.

Най-силно изразена е може би фигурата на разярената изправена на задните си лапи мечка. Именно тя олицетворява свекървата.

Разбира се, знаем, че красивите скулптури са резултат от изкуството на природата и нейните стихии. Това обаче съвсем не прави възхищението ни по-малко!