Кончето е едно от най-популярните места в Пирин сред туристите. Представлява стръмна и трудно достъпна седловина, разположена на 2810м. на главното планинско било. Основата е карстов протерозойски мрамор. Заема най-тясната и ниска част от карстовия ръб между вр. Бански суходол на северозапад и вр. Кутело на югоизток. Дължината на ръба е 400м. Най-тясната му част, с дължина около 150м., на места достига ширина половин метър.

Североизточните склонове на Кончето се спускат към циркуса Бански суходол и представляват почти отвесни 400-500 метрови стени, които са обект на алпинизъм. Югозападните склонове, известни като Странето, се спускат към долината на Влахинска река под наклон от 70°.

Кончето

През седловината Кончето за първи път при зимни условия преминават българските алпинисти Никола Миронски и Любен Телчаров през 1934г. Преминаването се улеснява през 1963г. с поставянето на въжен метален парапет, както и с прокопаването на пътека по югозападните склонове през 1969г.

През седловината преминава маркирана туристическа пътека от х. Яворов за х.Бънзерица и х. Вихрен. На 15 минути път, на северозапад се намира заслон Кончето.