На половин километър от центъра на китното село Гърмен е пуснало корените си едно уникално дърво. Онова, което отличава източния чинар в Гърмен от другите дървета, е неговата възраст. Той е на повече от 600 години!

Със сигурност впечатление ще ти направят и внушителните му размери. Неговата височина е 24 метра, а дебелината на ствола му е почти 10,5 метра.

Много характерна е огромната му хралупа, заради която това дърво не може да бъде сбъркано с никое друго. Разказват се и много истории за хралупата. Според една от тях през селото минавал керван с еничари, които карали малки деца. Те ожаднели и спрели да починат под дебелата сянка на дървото и да пият студена вода от кладенеца. Но на него видели табела, че водата е отровена. Ядосани, еничарите подпалили дървото. След тях се разнесъл вик, че чинарът гори. Ехото разбудило всички из селото и всички се спуснали да гасят огъня.

Заедно те успели да спасят дървото, но останала огромната му рана, която никога не зараснала.

Само един поглед е достатъчен, за да разбереш напълно причините, поради които дървото бива обявено за защитен вид през 1961 година. Това се дължи както на размерите и възрастта му, така и не невероятната му красота. През 2010 година чинарът печели конкурса „Дърво с корен“.

Източен чинар
Източен чинар